Informacje kontaktowe
Firma
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
E-mail
Telefon
Faxu
Osoba zgłaszająca zapytanie
Informacje o przedmiocie spedycji
Nazwa towaru
NHM lub kod taryfy celnej
Rodzaj opakowania
Orientacyjna
waga towaru
w kontenerze (kg)
Masa do przewiezienia (kg)
lub ilość kontenerów
Port nadania
Miejsce przeznaczenia
Specjalne warunki i uwagi
Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej firmie?
Inny spedytor lub przewoźnik
Firma współpracująca z Państwem
Agencja celna
Eksporter/importer
Z prasy fachowej
Inne źródło
Proszę podać jakie: